ДА ПРЕПОДАВАМЕ
ИСТОРИЯТА
НА КОМУНИЗМА

Методическо пособие 
за учители по история

Можете да изтеглите 
пособието от тук 

TEACHING
THE HISTORY
OF THE
COMMUNISM
 

 

Download

from hire