Убийства на българските граници по време на комунистическия режим

1944-1989 г.

 

Изследване на Васил Къдринов, социолог, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

N

Имена на убитите

Данни за убийствата

Източник на данните

в COMDOS

1.

Методи Христов Георгиев

от с. Разловци, Царевоселско, осъден на смърт и избягал от затвора в Кюстендил, опитал се да мине границата от България в Югославия, ликвидиран от граничарите на 30.05.1947 г.

Ф.1 оп. 1 ае. 309 с. 30 

2.

Васил Тодоров Симеонов

Беглец от Софийския централен затвор, на 29. 08. 1946 г. е убит в покрайнините на с. Раково, Кюстендилско, при опит за бягство от конвоиращия го милиционер.

Ф.1 оп. 1 ае. 309 с. 33 

3.-7.

Петима неизвестни

Август, 1947 г. : „Опити  за нелегално преминаване са направили 8 души, от които 5 са убити на самата граница. Трима от убитите са въоръжена помашка банда, която била обкръжена и при отказ да се предаде била ликвидирана, а другите двама са трудови войници”

Ф.1 оп. 1 ае. 531 с. 9

8.

Неизвестен

Югославска граница, август 1947 г.:

„е бил убит от органите на народната милиция един бандит, търсен отдавна от властта”

Ф.1 оп. 1 ае. 531 с. 12

8. -21.

Тринадесет неизвестни

Август, 1947 г. : „Осуетено е влизането на 15 чужди агенти и диверсанти по нелегален път, от които са били обкръжени и ликвидирани при завързалата се престрелка 13 души. Останалите двама са избягали неотдавна опозиционери от първомайско, завербувани от

гръцкото разузнаване и връщани в България с диверсионни поръчения.”

Ф.1 оп. 1 ае. 531 с. 15

22.

Неизвестен

Август, 1947 г.: „удавен при преминаване на река Резвая”

Ф.1 оп. 1 ае. 531 с. 16

23.

Неизвестен

„8-мого апреля 1947 г. в 22 часа служебным нарядом погранпоста было замечено неизвестное лицо, одетое в гражданское платье, которое шло из Югославии в Болгарии. На предложение солдат остановиться нарушитель бросился бежать по направление города Драгоман. Со стороны солдат была открыта стрелба, в результате которой нарушитель убит. При осмотре одежды убитого никаких документов не обнаружено”

 

 

Ф.1 оп. 1 ае. 562 с. 19

24.

Неизвестен

„10-го апреля с.г. ( 1947 г. ) 0.30 ч. пограничным нарядом задержаны при попытке перейти границу из Болгарии в Греции турки Мехмед Мехмедов Салилов, Хасан Федист Хасан и 18-летний глухонемой / фамилия не установлена/. При попытке к бегству один из задежанных был убит / фамилия убитого выясняется / 

Ф.1 оп. 1 ае. 562 с. 22

25.-27. 

Трима неизвестни

„Убито при задержание на границе 3 человека болгарских подданных.”

Ф.1 оп. 1 ае. 562 с. 30

28.

Неизвестен

„Убит при задержание на границе 1 нарушитель”

Ф.1 оп. 1 ае. 562 с. 30

30.-32.

Ари Францис

Солон Марко

Златан Данаилов Григоров

„5-того апреля в 22.30 при попытке нелегально перейти границу из Болгарии в Румынию пограничной засадой поста N9 убиты три нарушителя границы – Ари Францис, Солон Марко Ронтой и Златан Данаилов Григоров. Четверты нарушитель скрылся на румынской територии .

Ф.1 оп. 1 ае. 562 с. 27

На български същата информация се намира във:

Ф.14 оп 3. ае. 2  с. 75

33.

Неизвестен

„Убит е от с. Капитан Андреево Джендема, като контрабандист от органите на ДС.”

Ф.1 оп. 1 ае. 655 с. 129

34.

Манол Йорданов Секулов

При с. Чермен на 19.2.1948 г. при опит да мине границата е убито лицето Манол Йорданов Секулов от София. 

Ф.1 оп. 1 ае. 738 с. 13

35.-41.

Седем неизвестни

Село Любимец, Свиленградско, 29.5.1948 г. :

„Към края на май се реализира една група от село Любимец – Свиленградско,готвеща се да мине турската граница. При устроената засада са били убити 7 души, а са заловени от с. Димитровче 10 души, от с. М.Градище 5 души, от с. Любимец 6 души и от други села 6 души. Бандитите са разполагали с 1 бомба, 1 ловна пушка, 1 голям пистолет и 1 брадва. От засадата са успели да се измъкнат 2 души и други трима, които закъсняли за определеното време. 27 задържани, 7 убити, 5 незаловени

Ф.1 оп. 1 ае. 738 с. 62

42.-43.

Богдан Петров Ганев и неговата

съпруга

Бургаски сектор, Малко Търново, 17.5.1948 г.:

„При опит за бягство през границата е бил обграден заедно с жена си милиционера от моторизираната милиция Богдан Петров Ганев. Същият е убил жена си и се е самоубил.

Ф.1 оп. 1 ае. 738 с. 67

44.-49.

Кирил Диков Киров; Мирчо Койнов Станев;

Бойчо Телев Бойчев; Иван Желязков Димов; Димитър Грозев Танев;

Танчо Диков Атлев

Старозагорски сектор, Свиленград,

12.6.1948 г.: „При опит зда бягство за Гърция са били обкръжени и ликвидирани от милицията и гранични войски лицата:

Кирил Диков Киров

Мирчо Койнов Станев

Бойчо Телев Бойчев

Иван Желязков Димов

Димитър Грозев Танев

Танчо Диков Атлев

Ф.1 оп. 1 ае. 738 с. 84

50.-51.

Двама неизвестни

9.6.1948 г. „В общежитие „Ножарево” са избягали лицата: Д. Атанасов Оджов, Вл. Киров Цветков и Кирил Ангелов Манолов. Други сведения има, че 3 лица се натъкнали на засада при границата – Малкотърновско. Двама падат убити, а в третото е имало документи, които доказват, че е от ТВО „Ножарево”. Може да се предполага, че са същите.”

Ф.1 оп. 1 ае. 738 с. 89

52.-53.

Илич /Илия / Александров Огненски и един неизвестен

„Именувам се Стою Стамов Пейков, разузнавач при бюро ДС Елхово. По въпроса за лицето Илич Александров Огненски от гр. Дупница казвам следното: През месец май, дата точно не си спомням, 1948 г. една вечер бившият началник на бюро ДС Елхово Раданов ми каза: „Стойко, приготви се по служба да заминеш за село Лесово.” Към 8 часа вечерта Раданов и началника Народна милиция Луизов и аз веднага заминахме за село Лесово. Отидохме в поделение „Чавдар”, където заварихме дежурния майор Бунжолов. Началника бюро ДС и началника Народна милиция останаха насаме в канцеларията на майора. След половин час бях повикан от началника Раданов като отидох и аз при тях. Майорът заповяда на един войник да изведе арестантите Илия Александров Огненски, на другия името не зная. Преди да бъдат докарани арестантите майорът каза: „Ще трябва тази вечер тия бегълци да бъдат ликвидирани.” След малко арестантите бяха доведени. Майорът началник бюро ДС, началника на Народната милиция и аз вземахме арестантите с вързани ръце един за друг, изведохме ги от казармата и вземахме посоката към станцията, където трябваше да ги ликвидираме. Нощта беше тъмна. Объркахме мястото, където трябваше да ги ликвидираме. Наново се върнахме в казармата. Началника Раданов ме повика при себе си и ми каза своята заповед, че аз трябва заедно с подпоручик Стоянов, родом от град Казанлък и един войник, на когото името не зная, да взема бегълците арестанти и ги отведем до Тунджата близо до турската граница и ги ликвидираме. Бегълците бяха предадени от майора на нас тримата като същите ги отведохме до Тунджа, с едновременен залп ги избихме и захвърлихме в реката Тунджа. Горното написах саморъчно, на което за верността се подписвам. С.С.Пейков.” 

 Ф.1 оп. 1 ае. 655 с. 144

54.-55.

Маил Маслов и Осман Кинов

Пловдивски сектор, с. Буйново, 4.7.1948 г.:

„ Петима бандити се появили в местността „Гьостепе” северно от селото. При завързалата се престрелка с граничните власти  двама бандити са паднали убити, един е заловен и двама са избягали. Имената на убитите са: Маил Маслов от Доспат и Осман Кинов от

с. Буйново.

Ф.1 оп. 1 ае. 738 с. 97

56.

Неизвестен

Старозагорски сектор, Свиленград, 5.7.1948 г.:

„Едно лице е било убито на 100 м. от границата при опит за бягство в Гърция. Лицето е било без документи.”

Ф.1 оп. 1 ае. 738 с. 102

57.-58.

Мехмед

Османов

Хативов,

Осман

Ахмедов

Расимов 

 

с. Звездец, 15-31-VII-1948 г.: „Лицата Мехмед

Османов Хативов и Осман Ахмедов Расимов от с. Радоново, Малкотърновско, са се натъкнали на засада при опит да преминат границата и са били убити.”  

 

Ф.1 оп. 1 ае. 738 с. 103

59.-62.

Руси Иванов Русев; Никола Стоянов Бошнаков; Йордан Георгиев Йорданов, Стоян Колев Христов

Старозагорски сектор, 15.8.1948, Казанлък:

„Образувана била група от уволнени офицери, които подготвяли бягство зад граница. На 15.8. те направили опит да преминат границата, като между селата Малко Градище и Сива река биват обградени и ликвидирани. В групата влизали:

о.з. капитан Руси Иванов Русев – бивш летец от летище Казанлък, 

о.з майор летец Никола Стоянов Бошнаков,

о.з. поручик летец Йордан Георгиев Йорданов,

и легионера Стоян Колев Христов.

Ф.1 оп. 1. ае. 738 с. 121

63.

Неизвестен

Пловдивски сектор, Смолянско, 8.9.1948 г.:

„При преминаване на двама бандити от Гърция в България се завързва престрелка, като единият е бил убит, а другият заловен.”

Ф.1 оп. 1 ае. 738 с. 153

64.

Тодор

Каменов

Мищов

„При опит да премине нелегално границата е бил заловен николапетковиста Тодор Каменов Мищов, въоръжен с шмайзер. По-късно при опит за бягство същият бива убит.”

Ф.1 оп. 1 ае. 738 с. 159

65.

Станке

Стайков

Лодърски

с. Винарево, Видинско: „При опит да преминат нелегално границата са били заловени николапетковистите:

Станке Стайков Лодърски,

Петър Флоров Ликов

Ангел Стайков Лодърски.

Първият при опит за бягство бива убит.”

Ф.1 оп. 1 ае. 738 с. 159

66.

Ангел

Атанасов

Стоянов

с. Брегово, Видинско, X 1948 г.: „Избягалият затворник Ангел Атанасов Стоянов от

с. Видилица – Михайловградско е бил убит при опит да премине нелегално границата.”

Ф.1 оп. 1 ае. 738 с. 159

67.-68.

Двама неизвестни

Бургаски сектор, 29.10.1948 г.:

„През нощта са се натъкнали на засада в местността „Калина кория” – Бръшлянско землище, двама души, които са били убити. Самоличността им не е установена.”

Ф.1 оп. 1 ае. 738 с. 162

69.-70.

Фердинанд Данчев Койнаков,

Пецо

Христов

Дамев

Бургаски сектор, 2.11.1948 г.:

„На проверочния пункт на шосето Средец – Факия са били убити при опит за нелегално преминаване на границата лицата:

Фердинанд Данчев Койнаков и

Пецо Христов Дамев,

и двамата от с. Сваленик, Русенско.” 

Ф.1 оп. 1 ае. 738 с. 180

71.

Асан Мустяфов Божиков

Доклад за изселването в сектор Горна Джумая – 1948 г.: „В деня на акцията бяха направили опит двама помака да избягат – единият от Кочан, а другият от Жижево, в резултат от което първият от с. Кочан беше тежко ранен, обаче има изгледи да остане жив и вторият от с. Жижево Асан Мустяфов Божиков бе убит на място.”

Ф.1 оп. 1 ае. 778 с. 2

 

 

 

 

 

72.-75.

Продан Христов Домусчиев, Тодор Ямалиев,

Тодор Пейчев,

Стоян Ямалиев

Продан Христов Домусчиев, Тодор Ямалиев,

Тодор Пейчев, Стоян Ямалиев от село Странджа, Елховско. Заловени и след това ликвидирани на 24.11.1948 г. от подпоручик Димитър Ангелов Мартинов, помощник началник РС при поделение „Руен”, село Воден, Елховско, капитан Янакиев, поручик Цветков, председателя на селсъвета Продан Димитров ( Домусчиев ) и Михаил Кашев, секретар на партията в с. Странджа

Ф. 1 оп. 1 ае. 1084 с. 5

76.

Иван Богданов Алексиев

Заловен и после ликвидиран на 7.10.1948 г. беглец от с. Странджа, Елховско, 18-годишен.

Преди да бъде убит е разпитан с протокол за разпит – Ф. 1 оп. 1 ае. 1084 с. 18

Ф. 1 оп. 1 ае. 1084 с. 6, 18

77.

Михо (Мишо)

Тодоров

Михо (Мишо) Тодоров – изчезнал от дома си след идването на кола на ДС.

Ф. 1 оп. 1 ае. 1084 – доклад на Константин Бузов, главен инспектор О.И. при МВР

78.-79.

Двама неизвестни

Две изчезнали лица – един от с. Странджа и един от Елхово – предполага се, че са убити от ДС.   

 

 

 

 

Ф. 1 оп. 1 ае. 1084

доклад на Константин Бузов, главен инспектор О.И. при МВР

80.

Тодор

Димов

Тодоров

„Подпоручик Атанасов, зам.комаднир на поделение „Искър”, с. Кости, все още прилага побоя като метод на работа, така например няколко пъти е задържал лицето Тодор Димов Тодоров от с. Кости и му е нанасял побой с цел да изкара показания за връзките му със забягналия в Турция Васил Пивчев. Целта на подпоручик Атанасов била да има компрометиращ материал за Тодор Д. Тодоров за да може възоснова на същия да го вербова за свой сътрудник. Лицето Тодоров не издържало на този тормоз и един ден безследно изчезнало. Съмненията на ДС са, че това лице е ликвидирано.”

Ф. 1 оп. 1 ае. 1094 с. 53

 

 

81.

Благой К. Шарков

Благой  К. Шарков от с. Лехово, Горноджумайско, убит в двора му от граничарите.

Ф. 1 оп. 1 ае. 1094

с. 127

 

82.-94.

Тринадесет неизвестни

Йонко Панов, командващ ГВ, доклад от

1951 г.: „За времето от 1-дви март до 10-ти юни т.г. са били убити 13 и ранени 3 нарушители, при наши загуби: убити 2 и ранени 3.

Ф. 1 оп. 1 ае. 1735 с. 6 

 

95.

Ангел Ангелов

Ангел Ангелов, учител от с. Срем, Елховско, разстрелян през есента на 1948 г. в района на село Мезек.

Ф. 1 оп. 1 ае. 2641

Писмо от Кумбилиев до Йонко Панов за изложение на Ангел Некезов до министъра за незаконни убийства от ГВ през 1947, 1948 г. 

96.-97.

Двама неизвестни

Убити от Йордан Кръстев, 1948 г. 

Пак там

98. –

100.

Трима неизвестни

На 31.1.1948 г. изчезнали безследно трима турци.

Пак там

101.

Манол Секулов

Манол Секулов от Свиленград, арестуван на 18.1.1948 г. , пребит в ареста и убит на границата.

Пак там

102.-103

Йорданов и детето му

„Освен изнесеното от Некезов имаше изложение от Бургас за убийството на Йорданов шайкар и детето му и други случаи в района на Бургаски окръг.”

Пак там

104.

Неизвестен

Едно неизвестно лице, идващо от Гърция за България, убито на 19.10.1947 г.  край село Аврен, Крумовградско

Ф. 14 оп.3 ае. 1 с. 7

105.-106.

Двама неизвестни

„Командира на 10-ти граничен участък с щаб Доспат донася, че на 25.2.1947 г. към 22 часа при опит да преминат незаконно границата от Гърция за България са били убити две нелегални лица снабдени с гръцки документи издадени от гр. Драма. Единият от убитите бил облечен в английска военна униформа и въоръжен с английско оръжие.”

Ф.14 оп 3. ае. 2  с. 49

107.

Неизвестен

„Командира на 4-ти граничент участък с щаб Земен донася, че на 11.3.1947 г. към 5 часа на 1400 м. от пост N 10 към пост N 11 от състава на нашия граничен участък попадат 3 цивилни лица на нашия секторен пост, преминали от Югославия, при поканата да спрат те побегват и единият от тях бива убит, при трупа на когото е бил поставен часови.”

Ф.14 оп 3. ае. 2  с. 57

108.

Неизвестен

„Командирът на 3-ти граничен участък с щаб гара Драгоман донася, че на 8.4.1947 г. към 22 часа е било забелязано едно цивилно лице, което е идвало от Градиня – Югославия към България. При поканата му да спре на границата същото побягва по международното шосе към Драгоман. След дълго гонене войниците стрелят и го убиват. В него не са намерени никакви документи.”

Ф.14 оп 3. ае. 2  с. 79

109.

Неизвестен

„Командирът на 13-ти граничен участък с щаб Крумовград донася, че  на 10.4. 1947 г. към 0.30 ч. са попаднали на засадата трима турци, опитващи се да минат незаконна границата от България в Гърция. При опит за бягство единият бива убит. Другите двама са заловени.”

Ф.14 оп 3. ае. 2  с. 81

110

Рашип

Асанов

Сандов

„Командирът на граничен участък с. Рудозем донася, че на 16.6.1947 г. при проведената блокада на махала „Гранаде” Рудоземска община за претърсване на дезертьори и оръжие при опит за бягство е убит Рашип Асанов Сандов от същата махала.”

Ф.14 оп 3. ае. 2  с. 132

111.

Неизвестен

„Командира на граничен участък с щаб

с. Доспат донася, че на 20. срещу 21.4. 1947 г. към 24.30 часа през нощта засадата при пост  N 9 е забелязала на пътя Змеица – Борино / на 1.5 км. източно от пост N 9 / група от 6 души нелегални, която се отклонила от горния път и хванала пътеката водеща за пост N 9. Засадата, откривайки огън, убива един от тях, като останалите успяват да избягат, отстрелвайки се. Убитият е бил облечен във винтяга, английски панталон, ботуши, шинел, пушка с три паласки сс патрони, една английска бомба, гръцки войнишки нож, 250 лева български пари, една непозната монета и парче от гръцки вестник. По пътеката на отстъпващите е написано на земята «Юсеин и Азиф», заградено в кръг, вероятно техен знак.»

 

Ф.14 оп 3. ае. 2  с. 138

112.

Кадир

Ибраимов

Исимов

„Командирът на граничен участък с щаб село Факия донася, че не 21.6.1947 г. към 4 часа сутринта засадата на граничния подучастък с щаб село Лесово, Елховско, забелязала един беглец. На предупреждението да спре същият не сторил това. Войниците дават два изстрела, обаче той продължава да бяга и след няколко изстрела бива тежко ранен. Успял само да каже, че се казва Кадир ИбраимовИсимов от с. Преславци, Тутраканско, понастоящем трудов войник от село Ряхово, Русенско.”

Ф.14 оп 3. ае. 2  с. 138

113.-114.

Атанас Близнаков,

Страти

Радев

„Командирът на граничен участък с щаб село Рудозем донася, че на 18.6.1947 г. в района на пост N8 / на 3 км. югозападно от с. Пловдивци/ са били заловени от патрула две въоръжени лица – Атанас Близнаков от с. Райково и Страти Радев от с. Златица, Харманлийско, в трудовашка униформа. Същите при конвоирането избягват, на при преследването биват убити.”

Ф.14 оп 3. ае. 2  с. 142

115.

Ламбо Ламбов

„На 22.7.1947 г. в района на с. Лъджа – Ивайловградско е бил убит от член на местните групи за съдействие Ламбо Ламбов, който оказал съпротивление при опит да бъде задържан. Същият е дошел от Гърция нелегално, където се е укривал след бягството си от Кърджалийския затвор.”

Ф.14 оп 3. ае. 2  с. 178

116.-118.

Юсеин Арифов Кисьов

 

Рамадан от с. Лясково – Девинско

 

Емин Недков Хасанов

 

 

„Ликвидирана въоръжена банда на 31.7.1947 към 16.ч. в района на граничен участък с щаб с. Рудозем – Смолянско между постове N1 и N2 / в западната окрайнна на с. Киселичево / от граничния подучастък с щаб с. Могилица е била забелязана въоръжена група, състояща се от трима бандити идваща от Гърция. С влизането си още на българска територия същата е била окръжена от наше погранично поделение под командването на офицерски кандидат Луков и в 45-минутно сражение ликвидирана. Убити са на място Юсеин Арифов Кисьов от с. Черешово община Могилска и някой си Рамадан от с. Лясково – Девинско. Тежко ранен – Емин Недков Хасанов от махала „Бяла река” община Могилска, който впоследствие починал. Последният е известен гръцки разузнавач и преводач на бандитските групи през нашата граница. От наша страна убити и ранени няма.”

Ф.14 оп 3. ае. 2  с. 189

119.

Емин Исмаилов Юмеров

„Застрелян при опит за бягство: На 8.8.1947 г. към 12.30 ч. в района на граничен участък с щаб с. Рудозем – Смолянско е заловен ятак на дезертьори в местността „Радичевци” – Ардинска осолия, Емин Исмаилов Юмеров от село Речони, Ардинско, когато превеждал лице за Гърция. Същият при конвоиране за с. Могилица – Смолянско при опит за бягство е убит.”

Ф.14 оп 3. ае. 2  с. 201

120.

Александър Славчев

„На 14.8.1947 г. в района на граничен участък с щаб гр. Кюстендил към 1.00 часа в района на граничната зона в с. Бобешино – Кюстендилско, срещу постове N 1 и 2 / на 2.5 км. североизточно от с. Бобешино / на около 3 км. от граничната линия във вътрешността е намерен труп прострелян с няколко куршума на нелегалния Александър Славчев, бивш полицай, осъден от Народния съд, укривал се до сега.”

Ф.14 оп 3. ае. 2  с. 205-206

121.-122.

Двама неизвестни

„Убити лица при опет да минат незаконна границата от Гърция за България: На 22.8.1947 г. към 19 часа в района на граничен участък с щаб гр. Крумовград се натъкнали на наша засада устроена при пост N 4 / на 4.5 км. южно от с. Аврен / две лица идващи от Гърция, облечени в българска трудова форма и въоръжени с пушки и бомби. Същите били убити на патрулната пътека в наша територия.”  

Ф.14 оп 3. ае. 2  с. 218

123.-124.

Двама неизвестни

„На 5.9. 1945 г. към 5 часа в района на граничен участък с щаб с. Доспат – Девинско на засада, излъчена от състава на пост N 14 / на 1.5 км. южно от с. Кестен / се натъкнали 2 лица и били убити. Същите са облечени в английски винтяги и идвали от гръцка територия. Преминали на наша територия между пирамиди 156 и 157 и навлезли на 300 метра.

Ф.14 оп 3. ае. 3  с. 5

125.

Неизвестен

„На 6.9.1947 г. към 10 ч. в р-на на граничен участък с щаб Ивайловград в местността „Селище” на 500 м. югоизточно от железния мост на р. Арда на шосето Ивайловград – Любимец е било заловено с неустановена самоличност от наш войник и милиционер лице на около 28 г. При правене на обиска лицето се опитало да обезоръжи войника, при което бива убито от милиционера. В същото са намерени 2 монети.”

Ф.14 оп 3. ае. 3  с. 6

126.

Христо

Вангелов Зафиров

„На 30.9.1947 г. към 22.45 ч. в района на граничен участък с щаб гр. Свиленград / в района на с. Мезек / засадата устроена от състава на граничния подучастък с щаб село Мезек чула шум от хора и видяла едно лице, което се приближило на 3 крачки до мястото на засадата. При поканата да се предаде лицето отказало. Засадата открила огън и го убила. Впоследствие се установило, че убитото лице се казва: Христо Вангелов Зафиров от с. Мезек. Наредено е дознание.”

Ф.14 оп 3. ае. 3  с. 36

127.-131.

Трифон

Петров

Христов,

 

Стоян

Стефанов

Бижев

 

и трима неизвестни

„На 2.10.1947 г. към 23.45 ч. в района на граничен участък с щаб Малко Търново една група от 5 човека бегълци за Турция се натъкнала на наша засада, устроена между постове N 7 и 8 / първият на 5 км. югоизточно от гр. Малко Търново, а вторият на 1.5 км. източно от махала Морхово. На поканата да се предадат бегълците се разбягали по посока на границата. Засадата открила огън и ги убива. Самоличността на 3-ма от тях не е могла да бъде установена, а останалите двама се казват – Трифон Петров Христов, на 22 г. от с. Горни Дъбник, Плевенско и Стоян Стефанов Бижев на 32 г. от гр. Габрово.”

Ф.14 оп 3. ае. 3  с. 41-42

132.-135.

Пенчо

Любенов Апостолов

 

Богдан Константинов Величков

 

Стойно

Велев

Балтов

 

Михаил Михайлов Бояджиев

 

 

„На 3.10.1947 г. към 2.00 часа в района на граничен участък с щаб Малко Търново засадата устроена между постове N 6 и 7 на шосето за Лозенград забелязала една група от 4 човека да се придвижва към границата. На поканата да се предадат бегълците открили огън. В резултат на престрелката били убити и четиримата. От проверката на труповете се установило, че лицата се казват:

Пенчо Любенов Апостолов, 21-годишен от София,

Богдан Константинов Величков, на 20 години, ученик от София,

Стойно Велев Балтов, на 21 години от с. Стрелча Панагюрско и

Михаил Михайлов Бояджиев на 23 г. от София, чиновник.»

Ф.14 оп 3. ае. 3  с. 42

136.

Петър

Груев

Кузманов

„На 8.10.1947 г. към 9.00 ч в района на граничния участък с щаб с. Факия беглецът за Турция Петър Груев Кузманов от гр. Пловдив, при опит да премине незаконно границата се натъкнал на наша засада.

На предупреждението да се предаде същият хукнал да бяга. Засадата открила огън и го убила.”     

Ф.14 оп 3. ае. 3  с. 48

137.

Неизвестен

„На 19. 10.1947 г. в района на граничния участък с щаб гр. Крумовград, на наша засада, устроена при пост N4 / на 4.5 км югоизточно от с. Аврен / се натъкнало едно неизвестно лице, идващо от Гърция за България, което при опит да избяга било убито. В лицето не са намерени никакви документи за установяване на самоличността му.”

Ф.14 оп 3. ае. 3  с. 60

138.

Мурад Мехмедов Хаджи-Русев

„На 24.11.1947 г. към 18 часа в района на граничен участък с щаб с. Рудозем, местността „Мрамор”, между 3-ти и 4-ти гранични постове / на 3 км. югозападно от с. Арда / е открито от граничната охрана при блокда непознато лице, въоръжено с английски шмайзер, облечено в помашки дрехи. При опит да премине кордона на охраната лицето е било убито. Наредено е след оглед и дознание, преписката да бъде изпратена на органите на ДС.”

„При направения оглед е установено, че убитият на 24.11. т.г. към 18 часа в района на граничен участък с щаб с. Рудозем при опит да пхремине кордона на блокадата е лицето Мурад Мехмедов Хаджи-Русев от махала Барутин, Ардинска околия. Същият е дезертьор, избягал от фронта през 1945 г. и преминал нелегално в Гърция – село Бахим, Драмско. Наредено е слез дознание преписката да се предаде на органите на ДС.”

Ф.14 оп 3. ае. 3  с. 93-94

139. 

Иван

Грудев

Митрев

„На 29.11.1947 г. към 3.15 ч. в района на граничен участък с щаб с. Чорбаджийско е убит при опит да избяга от ареста на щаба на участъка задържаният кандидат подофицер Иван Грудев Митрев от моторизирания инженерен дивизион гр. Ямбол, който бе заловен на 28.10. т.г. при опит да избяга в Гърция. Наредено е дознание.”

Ф.14 оп 3. ае. 3  с. 99

140.

Неизвестен

„На 23.12.1947 г. към 23 часа в района на граничен участък с щаб село Рудозем на 400 м. южно от махала Варат на засада от състава на граничен пос N2 се натъква непознато лице. При повика на войниците да се предаде лицето почва да бяга. Засадата открила огън и го убила. При огледа се установило, че същият идвал откъм село Лещен – Гърция и е преминал границата между първи и втори гранични постове, насочвайки се към махала Варат. Облечен с цивилно облекло и мушама, без оръжие и документи за самоличност, на възраст около 25 години.”

Ф.14 оп 3. ае. 3  с. 123

141.

Банко

Янев

Михов

„На 15.6.1949 г. към 13 ч. в района на село Лесово, Елховска е убит от наш граничен наряд Банко Янев Михов от с. Златиница, Елховско, при опит да премине незаконно границата от България в Турция. Наредено е след спазване формалностите на закона трупът на убития да бъде погребан.”

Бюлетин 137 за инцидентите, произшествията и оперативните показатели на граничните войски по границите на НРБ

142.

Неизвестен

План за контраразузнавателната работа на РО при при 2 ГО през второто шестмесечие на 1974 г.: „През иpтеклото шестмесечие по очелталите се основни направления на отряда бяха направени в 37 случая от 57 лица опити за нарушение на границата. От тях наказани 27 случая с 38 нарушители + 4 деца, от които един убит, а безнаказани 10 случая със 17 нарушители.”

Ф. 14 оп. 3 ае.30 с. 143 -149

143.

Неизвестен

„Поради това, а също и поради факта, че Димитров (Димитър Иванов Димитров, роден в с. Желязково) е вражески елемент – баща му е ликвидиран при опит за бягство в Турция, а брат му е избягал в Гърция по-късно ...» 

Ф. 14 оп. 3 ае.30 с. 266

144.-145

Нези Неджипов Бакалов

 

Изир Неджипов Бакалов

„На 18.8.1974 г. в района на 6 ГЗ  при 16 ГО бяха задържани Алдин Събинов Каларев /  Джамал Мислиев Каларев / роден на 12.10.1956 г. в с. Туховище, окр. Благоевградски – живущ в с. Шейново, Старозагорско и Методи Михайлов Карамфилов / Мустафа Мехмедов Карамустафов / роден на 10.10.1954 г. в с. Вълкосел, окр. Благоевградски. При опита за бягство бяха ликвидирани братята Изир и Неязи Бакалови, родени в с. Вълкосел, окр. Благоевградски- живущи в с. Крън Старозагорско.”  

Ф.14 оп 3. ае. 30  с. 320, 324

Ф. 14 оп 3. ае 31 (I-A)

с. 208

 

 

146.

Еберхард

Гюнтер

Бемерхад

„На 3.9.1974 г. в района на с. Калотина бе ликвидиран от наш ГН гражданинът на ГДР

Еберхард Гюнтер Бемерхад при опит да наруши границата за СФРЮ.”

Ф. 14 оп 3. ае 31 (I-A)

с. 15  

 

147.-148.

Двама неизвестни

„На 5.9.1974 г. в района на с. Калотина бяха ликвидирани от наш ГН две непознати лица при опит да нарушат границата за СФРЮ.”

Ф. 14 оп 3. ае 31 (I-A)

с. 16  

149.-150.

Бенкьо Андраш

 

Чурпек Ищван

Февруари 1975 г.:  

Бенкьо Андраш – унгарец – ликвидиран от ГН на 5 ГЗ,

Чурпек Ищван – унгарец – ликвидиран от ГН на 5 ГЗ

Ф.14 оп 3. ае. 40  с. 57

151.

Харалан

Цанев

Братованов

Стравка на ГО Видин:

„Харалан Цанев Братованов, роден 23.2.1945 г. в с. Музга, Габровско, живещ в гр. Шумен, на 25.6.1975 г. в района на п. 303 е ликвидиран от ГН.”

Ф.14 оп 3. ае. 40  с. 57 с. 244

152. – 154.

Юсеин Аптурахман Аптурахман

 

Шабан Юзейров Юсеинов

 

Юмер Алиев Юсеинов

Справка на ГО Драгоман за м. юли 1975 г.:

„Юсеин Аптурахман Аптурахман от село

Бели пласт, Кърджалийско – ликвидиран

Шабан Юзейров Юсеинов от село Щерна,

Кърджалийско – ликвидиран

Юмер Алиев Юсеинов от село Синделци, Кърджалийско – ликвидиран”  

Ф.14 оп 3. ае. 41  с. 99

155.

Корнеул

Синг

Джагат

Синг 

Справка на ГО Петрич за м. юли 1975 г.:

„Корнеул Синг Джагат Синг роден на 2.5.1959 г. в гр. Хош5иарпул – Индия, ликвидиран при бягство от НРБ” 

Ф.14 оп 3. ае. 41  с. 99

156.-157.

Бригита Ханелоре,

 

Клаус

Дитер

Справка на ГО Гоце Делчев за м. август

1975 г. : „На 13.8.1975 г. при опит за нелегално пхреминаване на границата в участъка на 14. ГЗ бяха ликвидирани гражданите на ГДР Бригиде Ханелоре, родена на 28.10.1947 г. в гр. Лайпциг, ул. „Рейхпитен Щрасе” 61 и Клаус Дитер, роден на 2.12.1946 г. в гр. Лайпциг, ул. „Рейпитенщрасе” 61”

 

Клаус Дитер, роден 2.12.1946 г

Бригита Ханелоре, родена 23.10.1947 г.

Ликвидирани на гръцка територия на 13.8.1975 г. , изстреляни 140 бр. патрони.

Открити между 220 и 221 пирамида, 14-та ГЗ.

Разследването е извършено от военен прокурор.

Ф.14 оп 3. ае. 41  с. 160

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф. 1 оп 9А ае 1064

с. 31-32

 

158.

Назахат

Алифазал

Алахе

Справка на ГО Петрич за месец септември 1975 г.:

„Назахат Алифазал Алахе, роден на 17.6.1946 г. в село Лосар Схарфоо – Пакистан, пакистански гражданин, посетил НРБ с редовни документи, имал намерение да замине за Гърция, но бил върнат от гръцките гранични власти. На 14.9.1975 г. направил опит да премине границата нелегално в района на 13 ГЗ и беше ликвидиран от ГН.”

Ф.14 оп 3. ае. 41  с. 209

 

159.-160.

Даскало Василе

 

Карамакано Паул

Справка на ГО Бургас за м. октомври 1975 г.:

„В района на 3 ГЗ:

Даскало Василе, румънец – убит

Карамакано Паул, румънец – убит

Доброван Аурел, румънец – ранен

Аврам Йон, румънец – ранен.” 

Ф.14 оп 3. ае. 41  с. 290 

 

161.

Георги

Иванов

Дечев

Справка на ГО Любимец за месец декември 1975 г.: „Георги Иванов Дечев – роден на 26.1.1927 г. в село Главатар, Пловдивско, жител на гр. Карлово. При опит да премине границата в района на поделение „Пирдопски” употребявайки хитрост и оръжие бе убит на 21.12.1975 г.”

„През декември 1975 г. в един случай е направен опит за бягство в Гърция от криминалния престъпник Георги Ив. Дечев от село Главатар, Пловдивско, жител на гр. Карлово. Същият е употребил хитрост и оръжие срещу преследващата го операткивна група, в резултат на което е бил ликвидиран.”

 

Ф.14 оп 3. ае. 41  с. 378

 

 

 

 

 

 

Ф.14 оп 3. ае. 67  с. 3  

 

  

 

162.

Неизвестен

„Изпращаме ви снимка на неизвестно лице ликвидирано на 21.1.1976 г. като нарушител на границата в района на с. Шумнатица, Кърджалийски окръг, идващ от Гърция за НРБ.”

 

„На 21.01.1976 г. в 19.30 ч. в участъка на 10 ГЗ (ГО Момчилград) беше ликвидиран нарушител на грантицата от съседна за наша територия с неизвестен произход. Липсата на документи в него не ни даде остование за изводи относно неговите намерения.”

 

Справка към 7.2.1976: „При преминаване на границата от Гърция за НРБ в участъка на 5 ГО бе ликвидирано неизвестно лице.”

 

Може да се предполага, че ликвидираното неизвестно до сега лице в участъка на 5 ГО е мероприятие на гръцкото разузнаване.”

Ф.14 оп 3. ае. 52  с. 185   

 

 

 

 

 

Ф.14 оп 3. ае. 73  с. 38

 

 

 

 

 

 

Ф.14 оп 3. ае. 67  с. 29

 

 

 

Ф.14 оп 3. ае. 68  с. 152  

 

 

163.-

164.

Двама неизвестни

Информация за оперативната обстановка към 7.9.1976 г. на РО-УГВ: „Двама нарушители бяха ликвидирани от ГН в близост до граничната бразда след като бяха предупредени и не се предадоха.”

Ф.14 оп 3. ае. 67  с. 144   

 

165.-166.

Атанас Кузманов Гарев

 

Делчо Георгиев Къркеланов

Докладна записка относно ликвидирани нарушители на българо-югославската граница:

„На 4.8.1976 г. в участъка на 5 ГЗ от ? ГО Драгоман ликвидирани:

 Атанас Кузманов Гарев, роден 26.1.1951 г. в гр. Пазарджик

Делчо Георгиев Къркеланов, роден 23.3.1953 г. в гр. Пазарджик.”

Ф.14 оп 3. ае. 71 

с. 52-55    

 

167. – 168.

Ернст

Рудолф

Нетбол

 

Франц

Шарфнер

Бернд

„На 27.8.1977 г. в участъка на 5 ГО при опит да нарушат държавната граница бяха ликвидирани гражданите на ГДР Ернст

Рудолф Нетбол, роден 1956 г. в гр. Хазерланд и Франц Шарфнер Бернд, роден 1950 г. в гр. Хилбург Хаузен”  Бележка на командващия ГВ проявилите се да бъдат наградени с медал за заслуга в охраната на границата. 

 

 

Ф.14 оп 3. ае. 80 

с. 233 -234

 

 

Ф.14 оп 3. ае. 96 с. 97

 

 

Ф.14 оп 3. ае. 101 с. 152   

 

169.

Михай Левой

Информация N18 за състоянието на оперативната обстановка към 5.6.1977 г.:

„През месеца освен безнакзанота бягство на младежи от село Егрек бяха заловени при опит за преминаване в Гърция един гражданин на ПНР и трима граждани на СРР, от които един загинал при катастрофата с автомобила по време на преследването им.” 

„Михай Левой, роден 12.7.1959 г. в Румъния, румънски гражданин – починал при катастрофа при опит да избяга в Гърция.”

Ф.14 оп 3. ае. 96 с. 70

 

 

 

 

 

 

 

Ф.14 оп 3. ае. 101 с. 49 на гърба на страницата 

170.

Максим Албенков Бозаджиев

„МВР, 16 ГО гр. Гоце Делчев, рег. N V -76, екз. N 1 , 1 февруари 1978 г. До Командващия ГВ – МВР София, Специално съобщение относно: Ликвидирането на нарушителя на границата  Максим Албенков Бозаджиев от с. Туховище, Благоевградски окръг при опит за бягство в Гърция: „ В 01.15 часа на 29.1.1978 г. се задейства 4-ти участък на десния фланг на 9 ГЗ. Тревожната група установява разковаване на 7-ми, 8-ми и 9-ти проводник и следи на КСП и снежната покривка от едно лице, водещи на гръцка територия. В резултят на проследяването по следа към 3.50 часа ТГ настига нарушителя на 10 м. от граничната линия западно от 179-та гранична пирамида и 1500 м. от източно от с. Туховище. На заповедта да спре и на предупредителния изстрел нарушителят не се подчинява и поради реалната опасност да премине на гръцка територия ТГ открива огън на поражение и го риквидира. Местопроизшествието бе посетено от оперативна група състояща се от командира на отряда, зам.командира по разузнаването, районният прокурор Иван Димов, следователя по НМ към РУ на МВР гр. Гоце Делчев майор Томов, оперативния работник по ДС

ст.лейтенант Ежков и доктор Киров. От разпознаването чрез поемните лица Румен Котелов – пълномощник, Серафим Сандалов – секретар на ППО и Максим Бозаджиев – кооператор, и тримата от с. Туховище Благоевградско, се установи, че нарушителят е Максим Албенов Бозаджиев от същото село, роден на 30.8.1954 г. в с. Туховище, Благоевградско, жител на същото село, бълга-рин, български гражданин, неженен, неосъ-ждан, с основно образование, член на ДКМС, занимва се със земеделие и обща работа.”  

Ф.14 оп 3. ае. 111 

с. 26-27 

171.

Неизвестен

„На 1.4.1979 г. при опит да избяга в СРР през река Дунав по причини от криминален характер лице от с. Дъбован, Плевенски окръг е било ликвидирано от оперативната група на РУ-МВР – Никопол.”

Ф.14 оп 3. ае. 134 с. 241

 

172.

Румен

Христов

Хинков

Справка на 2 ГО Драгоман, декември 1977 г.:

„Румен Христов Хинков, роден 1958 г. в село Кесарево, Великотърновско, военнослужещ в Строителни войски, след преодоляване на

С-100 е преследван от ТГ на боделение „Бубина”, застигнат в окрайнината на село Долно ново село Софийско. При опит да бъде задържан от ТГ се самоуби с пистолета, който носеше.”  

Ф.14 оп 3. ае. 103 с. 178 

 

172.-183.

 

„От 1973 до 2.11.1977 г. включително граждани на ГДР, ПНР, УНР, СРР и ЧССР са извършили 385 опита да нарушат държавната граница. 355 от нарушителите са били задържани, а 11 от тях са били ликвидирани при опит да избягат на съседна територия. 26 бегълци са преминали безнаказано границата. Задържаните нарушители по държави: ГДР -207, ПНР-57, УНР-41, СРР – 36, ЧССР-14. Безнаказани бягства: ГДР-20, ЧССР -3, УНР-2, СССР – 1, СРР – 1. Ликвидирани нарушители побягнали в непосредствена близост до границата след устно и с изстрели във въздуха предупреждение: ГДР-6, УНР – 2, СРР-2,

ПНР-1.”

Таблица за убитите по гранични отряди:

ГО:

2 ..................................1 ГДР 1974 , 2 УНР 1975 

3...................................1 ГДР 1975

16.................................2 ГДР 1975

5...................................2 ГДР 1977

8 ..................................1 ПНР 1974,  2 СРР 1975 

Ф.14 оп 3 ае. 134

с. 119 -122

 

184.

Шабан Басри

Справка на 2 ГО Драгоман от 3.4.1978 г. за месец март 1978 г.:

„Шабан Басри – роден в Турция, турски гражданин, ликвидиран при опит за нелегално влизане в НРБ”

Ф.14 оп 3. ае. 111 с. 208 

185.-209.

25 неизвестни

„От 1963 до 1966 г. са извършили подготовка и опит за бягство зад граница 4192 младежи. От тях 407 успяха да осъществят намеренията си, а 25 бяха убити на границата. Неправилно е да се смята, че всички тези младежи са имали политически подбуди, извършвайки престъпна дейност. Голяма част от тях се ръководят от авантюристични подбуди, други бягат от семейството, от училището и т.н. Ние си даваме сметка, че в своето огромно мнозинство младежта в България, организирана и възпитавана от Димитровския комсомол в комунистически дух, е морално и политически здрава и стои твърдо зад политиката на партията. Малък е броят на тези, които са способни да вършат политически престъпления. Единици са тези, които са предадени на съда. Ето защо ние виждаме своето място преди всичко в ролята на помощник на партията във възпитателната работа сред младежта.”

Доклад на Ангел Солаков

„За подривната дейност

на империалистическите разузнавания и китайските разколници против НРБ и борбата на ДС за нейното осуетяване”, изнесен пред пленум на ЦК на БКП на 23.3.1967 г. - в сборника с документи

„Строго секретно. Документи за дейността на ДС” Веселин Ангелов, съставител, София, 2007 г. с.525-526

210.-211.

Анреас Щутцер,

Детлеф Хайнер

 

„На 18.03.1980 г. в 11.30 ч. в участъка на 10 ГЗ на ГО Гоце Делчев бяха ликвидирани двама немски граждани, туристи, при опит да избягат в Гърция и след преодоляване на С-100. От изучаването на случая става известно, че на 15.03.1980 г. немските граждани са пренощували в хотел „Неврокоп” в гр. Гоце Делчев, на 16.3. около обяд са забелязани в с. Сатовча, където посетили ресторанта и са си купиби бира. Малко преди обяд са засечени да правят опит за придвижване на автостоп по посока на Доспат в района на бензиностанцията извън с. Сатовча. По-нататък данни за движението на двамата не се получиха. Предполага се, че от разклона за Кочан до разклона за Любча те са се отбили вдясно и след навлизане в граничната зона са приложили тактиката на укриване през деня и движение само нощно време. Най вероятно към мястото на нарушението са се движили по хребета източно от селата Кочан и Жижево. Към 23.00 часа на 17.3. усиленият ГН на 9 ГЗ установява,че служебните кучета, които ползува, са започнали да лаят настървено на човек. Нарядът използва намиращия се там фар, осветява местността, но не установява нищо. Предполага се, че двамата нарушители са били принудени да се върнат назад и да сменят маршрута. Преспиват на височината на десния бряг на река Доспат дере, сутринта наблюдават движението на граничните наряди на 10 ГЗ и след като нарядът, проверяващ КСП се прибира към заставата извършват нарушение. Във вещите на нарушителите беше намерена книга с описание на населените места по южната граница нса страната. При разтваряне на книгата тя се отвори на населените пунктове Гоце Делчев, Сатовча, Кочан, което говори за предварителната подготовка на нарушителите през този район.”

 

Анреас Щутцер, роден 8.2.1961 в гр. Лайпциг

Детлеф Хайнер, роден 29.5.1960 г. в гр. Лайпциг

Граждани на ГДР    

Ф.14 оп 3. ае. 151 с. 156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.14 оп 3. ае. 151 

с. 159